Ćwiczenia w odejmowaniu liczb sposobem pisemnym

Scenariusz lekcji dotyczącej tematu „Ćwiczenia w odejmowaniu liczb sposobem pisemnym”, realizowanej w klasie czwartej. Jest to dziewiątą lekcją z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”.

W trkacie lekcji uczniowie ćwiczą odejmowanie liczb sposobem pisemnym, sprawdzają odejmowanie, rozwiązują zadania z wykorzystaniem odejmowania liczb.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.