Cyfrowa obróbka fotografii

Materiał składa się z sekcji: "Zmiana rozmiaru fotografii", "Poprawa jasności, kontrastu i kadrowania fotografii", "Retusz fotografii", "Zaawansowany retusz fotografii", "Zmiana kolorystyki fotografii", "Kopiowanie obiektów", "Zmiana kolorystyki wybranego obszaru fotografii", "Zmiana koloru wybranego obszaru tła".

Materiał zawiera 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 7 filmów, 8 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida