Cykliczne formy instrumentalne

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Cykliczne formy instrumentalne". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem cyklu muzycznego, a także z podstawowymi formami muzycznymi, reprezentującymi cykliczne formy instrumentalne.

Omówienie podstawowych elementów cyklu muzycznego i jego cech charakterystycznych oraz wskazanie czynników porządkujących cykle. Przedstawienie środków ujednolicających zespolenie cyklu. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida