Czas historii – koncert Jankiela

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Scenariusz lekcji z cyklu poświęconego "Panu Tadeuszowi". W trakcie zajęć uczniowie łączą poszczególne części Koncertu Jankiela z fragmentami tekstu, zawierającego wiadomości historyczne. Następnie nazywają uczucia słuchaczy i określają ich reakcje oraz wskazują, za pomocą jakich środków muzycznych Jankiel wywołał te reakcje.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.