Czasowniki modalne – formy i użycie czasownika can, could i formy be able to

Szkoła podstawowa IV-VIII
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji, której celem jest poznanie sposobu użycia niektórych czasowników modalnych w języku angielskim.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida