Człowiek – ćwiczenia utrwalające słownictwo - język angielski

Scenariusz lekcji, podczas której uczeń ćwiczy sprawność mówienia pod kątem przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego. Scenariusz poświęcony jest tematowi opisu wyglądu zewnętrznego i charakteru człowieka. Uczeń powtarza słownictwo związane z częściami ciała i modą (części garderoby).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida