Człowiek a cebula - o wierszu Wisławy Szymborskiej

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie definiują pojęcie „człowiek”, wskazują na cechy różniące go od wszystkich innych istot żywych. Porównują człowieka i cebulę. Czytają i interpretują wiersz Wisławy Szymborskiej „Cebula”. W oparciu o wzór z wiersza W.Szymborskiej tworzą porównanie człowieka do wybranego elementu rzeczywistości.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida