Czy architekt zawsze miał swój własny pomysł?

Omówienie stylów architektonicznych i inspiracji architektonicznych oraz ich przykłady na podstawie słynnych budowli w Europie. Zestaw zawiera interaktywne narzędzie do przyporządkowania budowlom ich prototypów oraz prezentację multimedialną przedstawiającą wybrane budowle reprezentujące różne style architektoniczne.