Czy architekt zawsze miał swój własny pomysł?

Omówienie stylów architektonicznych i inspiracji architektonicznych oraz ich przykłady na podstawie słynnych budowli w Europie. Zestaw zawiera interaktywne narzędzie do przyporządkowania budowlom ich prototypów oraz prezentację multimedialną przedstawiającą wybrane budowle reprezentujące różne style architektoniczne.

 

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida