Czy Ateńczycy byli tolerancyjni?

Szkoła podstawowa
Technika
Etyka
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiały edukacyjne dotyczące tolerancji i faktu, że jest ona jedną z ważniejszych zasad demokracji. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, nagranie dźwiękowe: słuchowisko „Perykles o ustroju ateńskim w zapisach Tukidydesa”, dwie karty pracy oraz planszę informacyjną.