Czy cierpienie ma sens? Historia Hioba

Zawartość zasobu: obraz Williama Blake'a "Hiob"; wprowadzenie o  niezawinionym cierpieniu; polecenie przypomnienia utworu literackiego lub filmowego, w którym przedstawiono bohatera cierpiącego niewinnie; przygotowanie przedstawienia treści tego dzieła.

Zawartość: krótka informacja o Hiobie; trzy polecenia otwarte dotyczące cierpienia (jako wprowadzenie); Zenon Ziółkowski "Najtrudniejsze stronice Biblii"; Kazimierz Bukowski "Biblia a literatura polska. Antologia"; Księga Hioba, rozdz. 1, w. 1---22; ćwiczenie interaktywne - porządkowanie wydarzeń; sześć pytań otwartych dotyczących interpretacji załączonego fragmentu Księgi Hioba; obraz Corrado Giaquinto "Szatan przed Bogiem" opatrzony poleceniami związanymi z jego interpretacją; informacja o biblijnej symbolice gestu rozerwania szaty.

Zawartość zasobu: obrazy: Albrecht Dürer "Hiob i jego żona", Gaspare Traversi "Hiob wyszydzany przez żonę", Georges de La Tour "Hiob"; Księga Hioba, rozdz. 2, w. 1---13; ćwiczenie interaktywne - zaznaczenie we fragmencie rozdziału słów, którymi Bóg określił Hioba; pięć poleceń dotyczących interpretacji załączonego fragmentu; polecenie wybrania jednego z załączonych obrazów, opisania go; polecenie ułożenia dialogu między małżonkami bez stosowania cytatów (w kontekście wybranego obrazu); Księga Hioba, rozdz. 3, w. 1---26; ćwiczenie interaktywne - wybranie słów charakteryzujących charakter przemowy Hioba; trzy polecenia związane z interpretacją załączonego fragmentu Księgi Hioba; fotografia rzeźby Gerharda Marcksa "Hiob" i polecenia związane z jej interpretacją.

Zawartość: definicja lamentacji; Marek Bernacki "Anny Kamieńskiej pytania stawiane Hiobowi"; Księga Hioba, rozdz. 32, w. 1---6, rozdz. 34, w. 1---27 i trzy polecenia odnoszące się do rozumienia tekstu; Księga Hioba, rozdz. 42, w. 1---17 wraz z ćwiczeniem interaktywnym sprawdzającym rozumienie tekstu i czterema pytaniami związanymi z interpretacją; Zenon Ziółkowski "Najtrudniejsze stronice Biblii";

Zawartość zasobu: Anna Kamieńska "Pytania do Hioba" wraz z poleceniem udzielenia odpowiedzi na pytanie sformułowane przez postać mówiącą w utworze: „Dlaczego zdaje nam się że wiedza tkwi w cierpieniu?”, polecenie napisania eseju lub rozprawki na temat: „Hiob jest ważny dla człowieka XXI wieku”. (w pracy należy wykorzystać znajomość wiersza Anny Kamieńskiej); Księga Hioba, rozdz. 4, w. 1---11i trzy polecenia związane z interpretacją tekstu; Księga Hioba, rozdz. 38, w. 1---35 wraz z czterema pytaniami związanymi z rozumieniem i interpretacją tekstu; Peter Calvocoressi "Kto jest kim w Biblii"; Leszek Kołakowski "Job czyli Antynomie cnoty"; Olga Tokarczuk "Prawiek i inne czasy".

Zasób zawiera trzy polecenia związane ze zredagowaniem tekstów w nawiązaniu do tekstów inspirowanych Księgą Hioba: Leszek Kołakowski "Job czyli Antynomie cnoty"; Olga Tokarczuk "Prawiek i inne czasy".

Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne słowa klucze oraz zestaw poleceń otwartych: napisanie wywiadu z wybranym bohaterem Księgi Hioba; napisanie rozprawki lub eseju (Bez cierpienia życie człowieka nie może być szczęśliwe”; „Z cierpieniem życie człowieka nie może być szczęśliwe”); znalezienie w prasie przykładów, że cierpienie jest wszechobecne; znalezienie w internecie piosenki Jacka Kaczmarskiego "Dzieci Hioba" i napisanie, w jaki sposób ten utwór wzbogaca Księgę Hioba.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida