Czy gęstość substancji ma wpływ na unoszenie się ich na powierzchni wody?

Szkoła podstawowa
Fizyka
Udostępnij

Celem tego zestawu doświadczeń jest zaciekawienie uczniów problemami związanymi z gęstością. Scenariusz zajęć nawiązuje do podstawy programowej: 3. Właściwości materii. Uczeń: 3) posługuje się pojęciem gęstości; 8) analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie; 9) wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa. 8. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów (...); 12) planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru (...).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida