Czy istnieje szatan?

Scenariusz lekcji, która dotyczy zagadnienie istnienia zła osobowego. Skonfrontowanie poglądów uczniów na temat istnienia szatana z tym, co mówi o tym Pismo Św.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida