Czy lustro może służyć do obrony?

Materiał zawiera 3 ilustracje, 1 film, 23 ćwiczenia, w tym 8 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Kubiak, Bazyliszek i Barbarka, [w:] Podręcznik kl. V „To lubię” , Warszawa 2019, s. 32.