Czy olej może być na dnie szklanki wody?

Szkoła podstawowa
Fizyka
Udostępnij

Jest to bardzo dobre i spektakularne doświadczenie. Może być samodzielnie przygotowane i prezentowane przez uczniów. Ten eksperyment może być podstawą dobrego projektu. Scenariusz nawiązuje do podstawy programowej: 3. Właściwości materii. Uczeń: 1) analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów; 3) posługuje się pojęciem gęstości; 8. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny; 2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida