Czy przemawiania można się nauczyć?

Tekst: Anna Sarosiek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Kwintylian, Kształcenie mówcy, Księgi I, II, X, tłum. M. Brożek, Wrocław 1951.
  • Źródło: Przemówienie Papieża Franciszka do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 12 XI 2018.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida