Czy stosowane przeze mnie metody poprawiają efektywność edukacji matematycznej uczniów?

Praca badawcza, której celem było:

  • określenie wpływu metod aktywizujących na przyswajanie wiedzy,
  • sprawdzenie skuteczności stosowanych metod nauczania,
  • określenie postawy uczniów klasy wobec kształcenia matematycznego,
  • zbadanie wpływu metod aktywizujących na te postawy.

Przedstawione badania i ich wyniki pozwalają na ewaluację pracy nauczyciela. Analiza własnej pracy pozwala nauczycielowi na ocenę jej efektów i własny rozwój.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida