Czy Sztuczna Inteligencja może być artystką? Analiza oraz tworzenie obrazów za pomocą nowoczesnych technologii.