Czy sztuka nowoczesna zawsze jest nowa?

Omówienie pojęcia awangardy wraz z przykładami artystów współczesnych i ich dzieł.  Prezentacja dzieł sztuki dawnej, które były inspiracją dla artystów współczesnych. Zestaw zawiera prezentację multimedialną ukazującą przełomowe dzieła współczesnej architektury oraz zestaw ilustracji – przykładów dzieł awangardowych ukazujących nawiązanie twórców awangardowych do sztuki dawnej. 

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.