Strona główna Czy wolno bić dzieci?
Powrót

Czy wolno bić dzieci?

Materiał zawiera 2 ilustracje, 17 ćwiczeń, w tym 1 interaktywne, 1 polecenie.

Zasób zawiera współczesną fotografię głowy dziecka w cieniu, ogólne informacje o przemocy w rodzinie, polecenie wyszukania informacji na temat organizacji i instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zasób zawiera: polecenia otwarte polegające na przeprowadzeniu rozmowy o przemocy wobec nieletnich i jej przyczynach; biogram Wojciecha Kuczoka.

Zasób zawiera fragment powieści Wojciecha Kuczoka „Gnój”.

Zasób zawiera zestaw poleceń otwartych związanych z rozumieniem i interpretacją fragmentu powieści Wojciecha Kuczoka „Gnój”.

Zasób zawiera fragment tekstu Susan Forward „Toksyczni rodzice”.

Zasób zawiera cztery polecenia dotyczące rozumienia i interpretacji fragmentu tekstu Susan Forward „Toksyczni rodzice”.

Zasób zawiera ogólne informacje dotyczące Konwencji o prawach dziecka oraz wybrane z niej fragmenty.

Zasób zawiera: zestaw poleceń dotyczących rozumienia i interpretacji tekstu Konwencji o prawach dziecka oraz wyszukania informacji o innych dokumentach nakazujących respektowanie i przestrzeganie praw dziecka; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Anthony Giddens [czyt. entony gidens], Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa 2006, s. 129.
  • Źródło: Wojciech Kuczok, Gnój (antybiografia), Warszawa 2003, s. 61–67.