Czy zawsze można mierzyć własną miarą?

Materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i negatywnym stereotypom poprzez zwrócenie uwagi na wartość empatii w relacjach międzyludzkich. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, widżet interaktywny „Skąd się wzięło słowo…” oraz trzy karty pracy.