Czym jest etyka? Etyka czasów starożytnych i średniowiecza

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Czym jest etyka?". Omówienie jej dyscyplin pokrewnych i różnic, jakie je dzielą oraz streszczenie najistotniejszych teorii etycznych w czasach od starożytności do średniowiecza.

Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.