Czym jest etyka? Etyka czasów starożytnych i średniowiecza

Scenariusz lekcji do realizacji w czasie 45-minutowych zajęć, których celem jest zapoznanie uczniów z odpowiedzią na pytanie: czym jest etyka? Omówienie dyscyplin pokrewnych etyce i różnic, jakie je dzielą oraz streszczenie najistotniejszych teorii etycznych powsyałych od starożytności do średniowiecza.