„Czym jest poezja, która nie ocala?” - rozterki moralne Czesława Miłosza

Scenariusz lekcji dotyczącej analizy i interpretacji wiersza Cz. Miłosza „Biedny chrześcijanin patrzy na getto” w kontekście historycznym i kulturowym.

W trakcie zajęć uczniowie, zapoznając się z materiałem historycznym, słownymi i obrazowym, uświadamiają sobie tragizm tego wydarzenia. Wywołane emocje ułatwiają im trafne odczytywanie treści zawartych w wierszu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida