Czytanie i pisanie liczb

Szkoła podstawowa
Matematyka
Udostępnij

Scenariusz lekcji z zakresu „Czytanie i pisanie liczb”, realizowanego w klasie czwartej szkoły podstawowej. Jest to druga lekcja z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. W trakcie zajęć uczniowie zapisują liczby słownie i cyframi, odczytują liczby, utrwalają pojęcie dziesiątkowego systemu pozycyjnego, tworzą liczby, których cyfry spełniają określone warunki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida