Dbam o czystość

Uczniowie utrwalają umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt; określają figury nietypowe (np. zachodzące na siebie). Karta pracy - liczenie obwodów figur geometrycznych, z wykorzystaniem jednostek miar. Ćwiczenie interaktywne - utrwalanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida