Dbam o las

Dzieci m.in. utrwalają wiadomości związane z lasem: opisują leśną flore i faunę, np. rozpoznają szyszki oraz liście i owoce drzew liściastych. Wyjaśniają również, jakie typy zniszczeń w lesie powoduje człowiek (zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo, niszczenie roślinności). Ćwiczenie interaktywne w formie quizu - dziecko wybiera właściwą odpowiedź, wyjaśniającą, dlaczego pewne zachowania w lesie są odpowiednie, a inne nie.  Widżet interaktywny, pozwala utrwalać wiedzę na temat warstw lasu - budowy i składu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida