Strona główna Definicje i twierdzenia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, planimetrii oraz stereometrii
Powrót

Definicje i twierdzenia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, planimetrii oraz stereometrii

Materiał zawiera

– słownik (definicje i twierdzenia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki; niektóre pojęcia ze stereometrii),

– ilustracje (fotografie, obrazy rysunki).