Degradacja środowiska

Szkoła ponadpodstawowa
Geografia
Udostępnij

Przykłady zbyt intensywnego wykorzystania gleb oraz nieumiejętnych zabiegów agrotechnicznych.