Describing a company – ćwiczenia w mówieniu

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji języka angielskiego, w trakcie której uczniowie ćwiczą sprawność czytania, słuchania i mówienia, powtarzając słownictwo związane z opisem firmy, słuchając o niej oraz opisując firmę ustnie i pisemnie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.