Diabeł ukryty w słowach

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 polecenia, 15 ćwiczeń, w tym 10 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Księga Hioba. Pierwsza rozmowa szatana z Bogiem, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
  • Źródło: Z prof. Anną Świderkówną o aniołach w Biblii rozmawia Jowita Guja, Anioł zapierający dech, dostępny w internecie: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/a_zapierajacy.html [dostęp 25.11.2021], Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).
  • Źródło: Piotr Jaskóła, Biblijne i dogmatyczne podstawy nauki o szatanie oraz współczesne kryteria jej oceny, dostępny w internecie: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/160/144 [dostęp 25.11.2021], Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).
  • Źródło: Julian Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. I, Warszawa 1994, s. 196–197.