Diagnoza sprawności fizycznej na podstawie Indeksu Sprawności Fizycznej K. Zuchory

Scenariusz lekcji wf-u podczas której uczeń pozna próby Indeksu i sposoby ich wykonywania. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida