Dialektyzacja

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. Uczniowie analizują fragmenty dzieł literackich, rozróżniają występujące w nich stylizacje oraz wskazują funkcje tych stylizacji. Film to analiza przykładów dialektyzacji w języku, przeprowadzona przez językoznawcę, dr. Bogusława Bednarka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida