Dlaczego jabłko spada na ziemię?

Materiał składa się z sekcji: "1. Co to jest ciążenie?", "2. Masa i ciężar", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". Wyjaśniono w nim czym jest  powszechne ciążenie i na czym polega stan nieważkości;omówiono znaczenie grawitacji na Ziemi. Jego analiza pozwala zrozumieć, że należy odróżniać masę ciała od jego ciężaru. Zamieszczono w nim instrukcję do przeprowadzenia obserwacji  jak grawitacja oddziałuje na różne przedmioty.

Materiał zawiera 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film " Masa i ciężar", 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda - fałsz oraz tekst z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "ciężar", "masa", "siła grawitacji", "stan nieważkości"

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida