Dlaczego latem nie pada śnieg?

Wprowadzenie do omówienia zagadnienia opadów i osadów atmosferycznych. W starterze odnajdujemy wykaz treści, które uczeń powinien znać oraz cele nauczania sformułowane w języku ucznia - kryteria sukcesu. Tekst jest ilustrowany fotografią przedstawiającą zjawisko rosy na łące.

Opis warunków atmosferycznych sprzyjających powstawaniu mgły wraz z fotografią.

Wprowadzenie do zagadnienia opadów atmosferycznych w formie problemu do rozstrzygnięcia - czy możliwe jest, by w środku zimy spadł deszcz zamiast śniegu.

W tekście wyjaśniono pojęcie opad atmosferyczny oraz opisano warunki występowania takich opadów atmosferycznych, jak: deszcz, śnieg, mżawka, grad. Do tekstu dołączono fotografię przedstawiającą krople deszczu na tle dachu budynku.

Ciekawostka ilustrowana filmem, w którym pokazano różne kształty płatków śniegu. Zamieszczono też fotografię przedstawiającą gradziny.

W materiale opisano i zilustrowano następujące osady atmosferyczne: rosa,szron, szadź, gołoledź. W formie ciekawostki przedstawiono informację o burzy lodowej.

Słowniczek, w którym wyjaśniono pojęcia: mgła, opady atmosferyczne, osady atmosferyczne.

Osiem ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania wyboru, typu prawda/fałsz oraz tekst z lukami sprawdzające znajomość rodzajów opadów i osadów atmosferycznych oraz warunków ich powstawania.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida