Dlaczego oświecenie? Przemiany światopoglądowe epoki

Scenariusz lekcji, która  jest wprowadzeniem do tematyki związanej z epoką Oświecenia. Uczniowie poznają główne przemiany światopoglądowe oraz kulturę tej epoki.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.