Dlaczego, panie Santiago? Wywiad z bohaterem literackim

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie na podstawie wycinków prasowych ustalają, jak należy przeprowadzać i redagować wywiad. Następnie, w grupach, uczniowie redagują wywiad z Santiago. Układają pytania zmierzające do wyjaśnienia motywów postępowania bohatera oraz przedstawienia jego przeżyć.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida