Dlaczego widzimy?

Materiał składa się z sekcji: "1. Oko – receptor zmysłu wzroku", "2. Powstawanie obrazu", "3. Wyraźne widzenie", "4. Widzenie trójwymiarowe", "5. Widzieć inaczej – inna budowa oka", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 filmy: " Budowa oka", "Akomodacja ludzkiego oka", "Wzrok zwierząt", 4 ćwiczenia, w tym 4 interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "akomodacja", "receptory". 

W materiale opisano budowę oka człowieka, wyjaśniono, jak powstaje obraz w oku oraz jak widzimy przestrzennie. Przedstawiono mechanizm akomodacji oka ludzkiego i przybliżono problem daltonizmu. Zwrócono też uwagę na odmienną budowę narządu wzroku u wybranych zwierząt.

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.