Dodawanie prędkości

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie przyswajają dodawanie wektorów prędkości, analizują różne przypadki na przykładzie ruchu kajakarza w nurcie rzeki oraz wykonują ćwiczenia w parach.

Lekcja jest dziewiątą częścią cyklu dotyczącego ewolucji poglądów na czas, ruch i przestrzeń.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida