Dyfrakcja światła na szczelinie 14

Ilustracja przedstawiająca eksperyment - paląca się świeczka widziana przez siatkę dyfrakcyjną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida