Dylematy wiary i rozumu w dobie romantyzmu

Scenariusz lekcji, która ma służyć zapoznaniu uczniów z problemami ludzi pierwszej połowy XIX wieku. Uczniowie zapoznają się ze światopoglądem typowym dla epoki. Starają się odpowiedzieć na pytania charakteryzujące romantyzm. Poznają i analizują poezję Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Kształcą umiejętność analizy i interpretacji tekstu. Pod koniec lekcji dyskutują o relacjach człowiek – Bóg.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida