Działalność morza

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń dowiaduje się, jakie są własności fizyczne i chemiczne wody morskiej oraz poznaje efekty rzeźbotwórcze działalności morza w strefie brzegowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida