Dziecko - odkrywcą zaczarowanego świata muzyki - Program nauczania muzyki na II etapie edukacyjnym

Szkoła podstawowa
Muzyka
Udostępnij

Program Dziecko – odkrywcą zaczarowanego świata muzyki ma na celu pomóc uczniowi odkryć świat zarówno najwybitniejszych kompozytorów, artystów i dzieł muzycznych, jak i tych, którzy tworzyli walcząc o naszą polską tożsamość. Program prowadzi po śladach dźwięków wydobywających się z różnorodnych instrumentów, odkrywanych metodami aktywizującymi. Program jest tak skonstruowany, aby uczeń oprócz uczenia się zdobywał również dodatkowe kompetencje, które będą miały wpływ na jego proces edukacyjny - czytanie, myślenie, komunikowanie się, posługiwanie się technologią informacyjną, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, krytyczną analizę informacji, rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych i działanie w zespole.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida