Dziedzictwo starożytności - karta pracy

Karty pracy ucznia zawierające tabele do wypełnienia w oparciu o wiedzę z podręcznika oraz na podstawie prezentacji pokazanej przez nauczyciela.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.