Dziedzictwo starożytności

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Historia
Udostępnij

Test jest propozycją sprawdzenia wiadomości z zakresu dziedzictwa starożytności, czyli co uczniowie wiedzą na temat pochodzenia niektórych pojęć, przedmiotów używanych dzisiaj, a powstałych w czasach starożytnych. Z

estaw pytań zamkniętych i otwartych daje możliwość sprawdzenia wiedzy z zakresu materiału oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem i formułowania odpowiedzi pisemnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.