Dziedzictwo starożytności

Materiał składa się z sekcji: "Arcydzieła architektury", "Ludzie jak bogowie", "Barwna dekoracja malarska rzeźb i świątyń", "Teatr antyczny", "Ceramika i malarstwo wazowe", "Konstruktorzy i inżynierowie".

Materiał zawiera 12 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne.

Zasób zawiera obraz Edwarda Dodwella "Widoki w Grecji" (1821), krótki tekst o uniwersalizmie wartości humanistycznych kultury antycznej oraz polecenia dotyczące wyszukania informacji o zbiorach sztuki antycznej w polskich muzeach.

Zasób zawiera: tekst o architekturze greckich świątyniach, z uwzględnieniem Partenonu i Erechtejonu; galerię zawierającą współczesne fotografie Partenonu i Erechtejonu; interaktywny plan greckiej świątyni; galerię zawierającą rysunek trzech kolumn właściwe dla porządków: doryckiego, jońskiego i korynckiego oraz rysunek kapiteli.

Zasób zawiera informacje o greckiej rzeźbie oraz galerię przedstawiającą najsłynniejsze rzeźby greckie (Apollo Belwederski, Nike z Samotraki, Laokoon i jego synowie, Walka Lapity z centaurem, Odpoczywający bokser)

Zasób zawiera informacje o dekoracjach w greckich świątyniach (płaskorzeźby, fryzy, grupy figuralne, posągi), które pokrywane były intensywnymi kolorami. Zasób wzbogaca "Łucznik trojański"(tzw. Parys- fragment dekoracji zachodniego przyczółka świątyni Afai na Eginie 500 -490 r. p.n.e.) oraz "Łucznik trojański" z rekonstrukcją polichromii.

Zasób zawiera współczesną fotografię teatru grecko‑rzymskiego w Taorminie (Sycylia), wiadomości o genezie i konstrukcji greckiego teatru oraz informacje o lokalizacji najbardziej znanych teatrów greckich.

Zasób zawiera informacje o ceramice greckiej, jej funkcjach użytkowych, stylach (archaiczny czarnofigurowy, klasyczny czerwonofigurowy), sposobach zdobienia, motywach zdobniczych. Zasób uzupełnia galeria prezentująca greckie wazy, na których zobrazowano sceny mitologiczne i rodzajowe.

Zasób zawiera: informacje o Koloseum (przeznaczenie budowli, konstrukcja), Panteonie, innych świątyniach i osiągnięciach architektonicznych starożytnych Rzymian; mapę starożytnego Rzymu; galerię prezentująca rzymskie budowle (Koloseum, Świątynia rzymska, tzw. Maison Carée, Akwedukt Pont‑du‑Gard, Łuk triumfalny Konstantyna, Panteon, Brama miejska, tzw. Porta Nigra); polecenia otwarte (wyjaśnienie pojęcia kanon, cechy i zasady składające się na odczucie klasycznego piękna); ćwiczenia interaktywne - połączenie terminu z zakresu sztuki z definicją, dopasowanie autora do dzieła sztuki, ćwiczenie typu słowa‑klucze.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida