Dzień i noc

Materiał składa się z sekcji: "1. Dzień i noc", "2. Jak zmienia się wędrówka Słońca w ciągu roku?", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". Wyjaśniono w nim przyczyny zmian długości dnia i nocy oraz  zmian miejsc wschodu i zachodu Słońca.

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 1 film " Wędrówka Słońca na niebie", 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania wielokrotnego wyboru, zadanie typu prawda - fałsz oraz tekst z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "dzień polarny", "noc polarna"

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida