Strona główna Egzystencjalistyczne koncepcje relacji między ludźmi K. Jaspersa i J.P. Sartre’a
Powrót

Egzystencjalistyczne koncepcje relacji między ludźmi K. Jaspersa i J.P. Sartre’a

Tekst: Adam Kalbarczyk 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wrocław 1995, s. 16–17.
  • Źródło: Jean-Paul Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. A. Rudzińska. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s. 443-444.
  • Źródło: Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wrocław 1995, s. 17.
  • Źródło: Jean-Paul Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. A. Rudzińska. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s. 444.