Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” - program nauczania

Liceum ogólnokształcące i technikum
Podstawy przedsiębiorczości
Biznes i zarządzanie
Udostępnij

Program nauczania dotyczy przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Jest przeznaczony dla liceów ogólnokształcących i techników, jak również dla zasadniczych szkół zawodowych na IV etapie edukacyjnym. Dotyczy jedynie podstawowego zakresu nauczania podstaw przedsiębiorczości.

Prezentowany program składa się z czterech części, stanowiących logicznie powiązane ze sobą działy programowe:
1. Człowiek istotą przedsiębiorczą.
2. Współczesna gospodarka rynkowa.
3. Człowiek przedsiębiorczy w roli pracownika i konsumenta.
4. Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida