Elektromagnes kubkowy

Schemat przedstawia elektromagnes kubkowy. Przepływ prądu przez cewkę powoduje podnoszenie zwory.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.