Elektromagnes z obrotową zworą

Schemat przedstawia elektromagnes z obrotową zworą. Przepływ prądu przez cewkę powoduje przeciąganie zwory. Zwora ustawia się tak, aby istniał najmniejszy opór magnetyczny dla linii strumienia magnetycznego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.